Nový impaktní faktor pro Chemické listy

2020-06-29

Společnost Clarivate Analytics (provozující akademickou službu Web of Science) zveřejnila nové hodnoty impaktních faktorů časopisů za rok 2019.

Náš časopis si v meziročním srovnání polepšil a hodnota jeho impaktního faktoru se oproti hodnotě za rok 2018 (0,311) zvýšila na 0,390.

Vývoj impaktního faktoru Chemických listů za roky 2013–2019:

IF_2019_cz.png