Změny v redakčním kruhu Chemických listů

2021-10-19

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rádi bychom vás informovali, že během září proběhlo několik změn ve složení redakčního kruhu našeho časopisu.

 

Přivítali jsme dva nové členy,

Ing. Michala Juráška, Ph.D. (organická a bioorganická chemie) a

               jurasek.jpg

doc. RNDr. Petra Šmejkala, Ph.D. (výuka chemie a obecná chemie),

               smejkal.jpg

kterým bychom rádi popřáli hodně zdaru v jejich nových redaktorských úlohách.

 

Zároveň náš reakční kruh opustil dlouholetý redaktor prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., který v redakci našeho časopisu působil téměř 30 roků. Celá redakce Chemických listů mu upřímně děkuje za všechnu tu neocenitelnou práci  a veškerý čas, který našemu časopisu věnoval, a v jeho dalším působení mu přejeme hodně úspěchů a vše nejlepší!

               belohlav.jpg