Využití mikroextrakce na tuhou fázi pro stanovení lineárních musk sloučenin

Autoři

  • P. Komárková Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • M. Vávrová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • Z. Králová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • A. Jírová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • K. Járová Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno

Klíčová slova:

mikroextrakce na tuhou fázi, GC-MS, musk sloučeniny, odpadní voda

Abstrakt

This study is focused on the determination of four linear musk compounds in wastewater. Solid phase microextraction was used for isolation of the analytes and GC-MS for the detection and quantification of analytes.

Stahování

Publikováno

15.08.2015

Jak citovat

Komárková, P., Vávrová, M., Králová, Z., Jírová, A., & Járová, K. (2015). Využití mikroextrakce na tuhou fázi pro stanovení lineárních musk sloučenin. Chemické Listy, 109(8), 625–629. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/329

Číslo

Sekce

Články