Obávaný nepřítel, či inspirativní pomocník?

Autoři

  • P. Distler Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Praha | Gymnázium ALTIS, Praha

Klíčová slova:

periodická soustava prvků, D. I. Mendělejev, výuka chemie, mezipředmětové vztahy

Abstrakt

The United Nations proclaimed 2019 the International Year of the Periodic Table of chemical elements. The paper presents the work of Dmitry I. Mendeleev which resulted in the periodic law and in the arrangement of elements into a table in the form we use today. The history of discoveries of the elements is briefly presented. Also, the relationship between chemistry and history, geography, physics, biology, and literature, including particular ideas for teaching, is discussed.

Stahování

Publikováno

15.04.2019

Jak citovat

Distler, P. (2019). Obávaný nepřítel, či inspirativní pomocník?. Chemické Listy, 113(4), 240–243. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3340

Číslo

Sekce

Články