Proteíny Ras: kľúčové regulátory bunkového cyklu

Autoři

  • H. Gbelcová Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika | Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • S. Rimpelová Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • Z. Knejzlík Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • V. Repiská Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • T. Ruml Ústav biochemie a mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika
  • D. Böhmer Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

Ras, aktivačná mutácia, farnezylácia, nádorové ochorenia, RASopatie

Abstrakt

RAS proteins are small guanosine triphosphatases controlling the cell growth, differentiation, proliferation, survival, and death. They are encoded by ras proto-oncogenes, frequently mutated, in many cancer tissues and in the whole group of congenital defects. Understanding the structure, kinetics and signaling of RAS proteins allow the use of ras genes and RAS proteins as diagnostic bio­markers.

Stahování

Publikováno

15.05.2015

Jak citovat

Gbelcová, H., Rimpelová, S., Knejzlík, Z., Repiská, V., Ruml, T., & Böhmer, D. (2015). Proteíny Ras: kľúčové regulátory bunkového cyklu. Chemické Listy, 109(5), 364–370. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/371

Číslo

Sekce

Články