Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti

Autoři

  • M. Hlodák Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Matúš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Urík Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • L. Kořenková Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Mikušová Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko | Botanický ústav SAV, Oddelenie nižších rastlín, Bratislava, Slovensko
  • M. Senila Výskumný ústav analytický, Cluj-Napoca, Rumunsko
  • P. Diviš Ústav chemie potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika

Klíčová slova:

Hg, pôda, rastliny, separačné techniky, separačná výťažnosť, koeficient transferu

Abstrakt

Application of selected separation techniques and obtained total Hg concentrations in studied plant species indicate relatively low Hg phytoavailability in studied soils. Calculated separation yields for applied separation techniques were in many cases comparable with soil-plant transfer recovery values for studied plant species. Distribution of Hg in roots of studied root vegetables showed the tendency of increasing amount of Hg from basal towards terminal part of root.

Stahování

Publikováno

15.05.2015

Jak citovat

Hlodák, M., Matúš, P., Urík, M., Kořenková, L., Mikušová, P., Senila, M., & Diviš, P. (2015). Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti. Chemické Listy, 109(5), 385–389. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/374

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>