Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra

Autoři

  • I. Hagarová Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

extrakcia kvapalina-kvapalina, extrakcia s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov, extrakcia tuhou fázou, magnetická extrakcia tuhou fázou, nanočastice striebra, spektrometrické metódy

Abstrakt

The aim of this paper is to show the possibility to combine extraction techniques with commonly available spectrometric methods for selective separation, preconcentration and quantification of silver nanoparticles (AgNPs) in the presence of their ionic species and other co-existing substances in real complex matrices. Herein, various modifications of liquid-liquid extraction (including cloud point extraction) and solid-phase extraction (including magnetic solid-phase extraction) are presented. Achieved results such as high extraction recoveries, acceptable precisions and low limits of detection lead to the conclusion that the procedures developed have a great analytical potential for reliable quantification of ultratrace AgNPs in various complex matrices. This conclusion was confirmed by analysis of real water samples (such as tap, lake, river, spring, sea, treated and untreated wastewaters), lixiviates obtained from sticking plasters and cleaning cloths, and commercially available antibacterial products (such as gels and sprays).

Stahování

Publikováno

15.01.2021

Jak citovat

Hagarová, I. (2021). Spojenie extrakčných techník a spektrometrických metód využiteľné na separáciu, prekoncentráciu a kvantifikáciu nanočastíc striebra. Chemické Listy, 115(1), 38–45. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3771

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>