Stanovení vývojového potenciálu lidských embryí pomocí omických disciplín

Autoři

  • A. Mádr Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno
  • Z. Glatz Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice, Brno
  • I. Crha Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno, Brno

Klíčová slova:

asistovaná reprodukce, lidské embryo, mimotělní oplodnění, genomika, transkriptomika, proteomika, metabolomika

Abstrakt

This review defines limits of currently used techniques to assess developmental capacity of human embryos in assisted reproduction and provides an overview of techniques assessing embryo's physiology on levels of genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics. Basic principles of respective techniques are included. Discovered biomarkers are discussed with respect to biochemical functions and their prognostic values of embryonal development.

Stahování

Publikováno

15.09.2017

Jak citovat

Mádr, A., Glatz, Z., & Crha, I. (2017). Stanovení vývojového potenciálu lidských embryí pomocí omických disciplín. Chemické Listy, 111(9), 551–558. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/40

Číslo

Sekce

Články