O chmelových hlávkách do zlatavého moku

Autoři

  • Michal Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-5069-9716
  • Adolf Rybka Katedra zemědělských strojů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3146-4276
  • Lubomír Opletal Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3874-3729
  • Pavel Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-0093-7007

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20220668

Klíčová slova:

chmel, pivo, biologická aktivita, lidové léčitelství

Abstrakt

As a component of drinks, food, cosmetics, and spice, hops yields a plethora of biologically active compounds. This plant, which was valued by gods and kings through the history, may serve as a basis for pharmaceutical exploitation: not only as a healthy folk medicine but also in a search for the effective sedative, estrogenic, antimicro­bial, antidiabetic, and cancerostatic compounds.

Full text English translation is available in the on-line version.

Publikováno

15.11.2022

Jak citovat

Jurášek, M., Rybka, A., Opletal, L., & Drašar, P. (2022). O chmelových hlávkách do zlatavého moku. Chemické Listy, 116(11), 668–671. https://doi.org/10.54779/chl20220668

Číslo

Sekce

Články