Předsedové Spolku českých chemiků 1872–1907

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230244

Klíčová slova:

předseda Spolku českých chemiků, Karel Preis, Vojtěch Šafařík, Antonín Bělohoubek, Milan Nevole, Vilém Baur, Bohuslav Raýman, František Antonín Šebor, František Václav Goller

Abstrakt

The article describes basic data on the eight Chairmen of the Czech Chemists Association from 1872–1907, Karel Preis, Vojtěch Šafařík, Antonín Bělohoubek, Milan Nevole, Vilém Baur, Bohuslav Raýman, František Antonín Šebor, František Václav Goller.

chla.jpg

Článek popisuje základní údaje o osmi předsedech Spolku českých chemiků z let 1872–1907, Karlu Preisovi, Vojtěchu Šafaříkovi, Antonínu Bělohoubkovi, Milanu Nevole, Vilému Baurovi, Bohuslavu Raýmanovi, Františku Antonínu Šeborovi, Františku Václavu Gollerovi.

Stahování

Publikováno

15.04.2023

Jak citovat

Drašar, P. (2023). Předsedové Spolku českých chemiků 1872–1907. Chemické Listy, 117(4), 244–252. https://doi.org/10.54779/chl20230244

Číslo

Sekce

Bulletin