Spalování odpadní biomasy v malých zařízeních

Autoři

  • L. Martiník Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • V. Drastichová Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • J. Horák Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Z. Jankovská Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • K. Krpec Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • P. Kubesa Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • F. Hopan Výzkumné energetické centrum – Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • Z. Kaličáková Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

spadané listí, odpadní biomasa, spalování, brikety, emise, jemné částice, spalovací zařízení

Abstrakt

Every year, towns and municipalities cope with leaves fallen down, which must be cleaned up, collected and composted. The fallen leaves could be used for energy production. The review deals with the production of briquettes from fallen leaves and combustion of the briquettes to gain heat and a tolerable amount of emissions.

Stahování

Publikováno

15.02.2014

Jak citovat

Martiník, L., Drastichová, V., Horák, J., Jankovská, Z., Krpec, K., Kubesa, P., Hopan, F., & Kaličáková, Z. (2014). Spalování odpadní biomasy v malých zařízeních. Chemické Listy, 108(2), 156–162. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/556

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>