Karla Slavoje Amerlinga „Lučebné zkoumání na suché a mokré cestě“ aneb cesta k počátkům české analytické chemie

Autoři

  • K. Nesměrák Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha

Klíčová slova:

Karel Slavoj Amerling, analytická chemie, historie, kvalitativní analýza

Abstrakt

The first analytical chemistry handbook on qualitative analysis in Czech language is described. The handbook (two volumes, 1843 and 1844) as well as laboratory kits were compiled by a physician, Karel Slavoj Amerling (1807–1884) on the basis of Lampadius, Pfaff, Rose, and Berzelius books. Amerling created original Czech chemical terms for his handbook.

Stahování

Publikováno

15.10.2013

Jak citovat

Nesměrák, K. (2013). Karla Slavoje Amerlinga „Lučebné zkoumání na suché a mokré cestě“ aneb cesta k počátkům české analytické chemie. Chemické Listy, 107(10), 804–813. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/607

Číslo

Sekce

Bulletin

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>