[1]
Muselík, J. 2012. Aplikace blízké infračervené spektroskopie ve farmaceutické analýze. Chemické listy. 106, 1 (led. 2012), 10–15.