[1]
Mužíková, J., Neprašová, M. a Faschingbauer, H. 2012. Aglomerovaný monohydrát α-laktosy a bezvodá β-laktosa v přímém lisování tablet. Chemické listy. 106, 1 (led. 2012), 36–40.