[1]
Kuráň, P., Nováková, J. a Janoš, P. 2011. Možnosti stanovení uhlovodíků C10-C40 v kompostech a kalech metodou plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem s klasickým injektorem s děličem a bez děliče toku. Chemické listy. 105, 2 (úno. 2011), 133–137.