[1]
Pišlová, M., Opltová, M., Kolářová, K., Vosmanská, V. a Švorčík, V. 2016. Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulosy. Chemické listy. 110, 10 (říj. 2016), 698–702.