[1]
Horák, J. 2009. Úvodník - Systém REACH a ochránci zvířat. Chemické listy. 103, 2 (bře. 2009).