[1]
Páleníková, A. a Hrouzková, S. 2016. Súčasný stav a trendy extrakcie rezíduí pesticídov z nutraceutík. Chemické listy. 110, 9 (zář. 2016), 630–640.