[1]
Novák, P. 2007. Úvodník - O konzervování a restaurování památek a studijním programu na chemické škole. Chemické listy. 101, 9 (říj. 2007).