[1]
Trčka, M., Klimková, L., Thomitzek, A. a Věžníková, H. 2016. Hodnocení zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového oleje. Chemické listy. 110, 6 (čer. 2016), 460–463.