[1]
Zichová, M., Stratilová, E., Rosenberg, M. a Omelková, J. 2015. Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu. Chemické listy. 109, 12 (pro. 2015), 946–949.