[1]
Filip, L. a Zolal, A. 2017. Perzistentní organické látky v životním prostředí a technologie pro jejich odstraňování. Chemické listy. 111, 12 (pro. 2017), 782–788.