[1]
Skácel, F., Maneva, K. a Tekáč, V. 2017. Ověření matematického modelu pro výpočet emisních faktorů oxidů dusíku. Chemické listy. 111, 12 (pro. 2017), 809–816.