[1]
Kročko, M., Ducková, V., Čanigová, M., Bučko, O. a Tkáčová, J. 2018. Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku. Chemické listy. 112, 1 (led. 2018), 38–42.