[1]
Ganajová, M. a Sotáková, I. 2018. Ako napĺňať požiadavky pre výučbu chémie v 21. storočí. Chemické listy. 112, 1 (led. 2018), 43–51.