[1]
Milička, J. a Kudlička, L. 2018. Geochémia pevných bituménov; implikácie pre koreláciu s ropami. Chemické listy. 112, 6 (čer. 2018), 354–358.