[1]
Siegel, J., Nemogová, I., Polívková, M. a Švorčík, V. 2019. Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve. Chemické listy. 113, 1 (led. 2019), 23–34.