[1]
Varényi, S., Chrenová, S. a Lukáč, M. 2019. Analýza antioxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín lišajníkov a pečeňoviek metódou chromatografie na tenkej vrstve s detekciou 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylom. Chemické listy. 113, 1 (led. 2019), 53–57.