[1]
Kodíček, M. 2019. Malá říjnová enzymová revoluce. Chemické listy. 113, 2 (úno. 2019), 81.