[1]
Zelenka, J. 2019. Kyselina mléčná jako signální molekula a její preventivní a terapeutický potenciál. Chemické listy. 113, 2 (úno. 2019), 104–110.