[1]
Civiš, S., Knížek, A. a Civiš, P. 2019. Chemická abiogeneze: umělecké pojetí přeměněné do vědecké reality. Chemické listy. 113, 4 (dub. 2019), 223–232.