[1]
Štěpánková, M., Šelešovská, R., Janíková-Bandžuchová, L. a Chýlková, J. 2015. Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody. Chemické listy. 109, 7 (čvc. 2015), 527–534.