[1]
Cinková, K. a Švorc, Ľ. 2015. Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy. Chemické listy. 109, 6 (čer. 2015), 463–469.