[1]
Škarohlíd, R., Martinec, M., McGachy, L. a Rošková, Z. 2020. In situ chemická oxidace s využitím peroxodisíranu pro odstranění organických kontaminantů z horninového prostředí. Chemické listy. 114, 8 (srp. 2020), 545–551.