[1]
Czigle, S., Barkociová, M., Sovány, T., Regdon Jr., G., Háznagy-Radnai, E. a Tóth, J. 2020. Analýza prvkov v plodoch rodu Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia (Cactaceae) pomocou energo-disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy [Elemental Analysis of Epiphyllum, Hylocereus and Opuntia (Cactaceae) Fruits by Energy-Dispersive μ-XRF]. Chemické listy. 114, 10 (říj. 2020), 680–685.