[1]
Nesměrák, K. a Chalupa, R. 2021. „Macte animo chymice!“, jásej z celé duše, chemiku! – život a dílo profesora Johanna Jakoba Geelhausena (1692–1738), příspěvek k chemické historii Univerzity Karlovy. Chemické listy. 115, 4 (dub. 2021), 195–204.