[1]
Šálek, P. 2021. Heterogenní radikálové polymerizace pro přípravu polymerních částic – 2. část. Chemické listy. 115, 8 (srp. 2021), 415–421.