[1]
Bainova, P., Miliutina, E., Burtsev, V., Kolská, Z., Švorčík, V. a Lyutakov, O. 2021. Optický senzor funkcionalizovaný periodickou 3D sítí pro detekci plynů v kapalině. Chemické listy. 115, 8 (srp. 2021), 447–451.