[1]
Kittel, H. 2022. Zkušenosti z projektového přístupu ve výuce technologických předmětů na VŠCHT Praha – výuka pro praxi. Chemické listy. 116, 1 (led. 2022), 67–70. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220067.