[1]
Rejková, J., Macák, J. a Nachmilner, L. 2022. Úložný obalový soubor pro vyhořelé jaderné palivo. Chemické listy. 116, 2 (úno. 2022), 110–114. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20220110.