[1]
Michaljaničová, I., Slepička, P., Kolská, Z. a Švorčík, V. 2017. Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů. Chemické listy. 111, 8 (srp. 2017), 486–493.