[1]
Lázár, M., Lengyelová, M. a Imriš, I. 2014. Vitrifikácia popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu v plazmovom reaktore. Chemické listy. 108, 2 (úno. 2014), 148–155.