[1]
Sochr, J. a Švorc, Ľ. 2014. Voltampérometrické stanovenie epinefrínu v ľudskom moči využitím bórom dopovanej diamantovej filmovej elektródy. Chemické listy. 108, 1 (led. 2014), 70–76.