[1]
Norková, R., Jaklová Dytrtová, J. a Kašička, V. 2013. Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Chemické listy. 107, 12 (pro. 2013), 949–955.