[1]
Urminská, J., Urminská, D. a Ondrišík, P. 2013. Frakcionácia kadmia a olova z reálneho sedimentačného prostredia sedemkrokovou selektívnou sekvenčnou extrakciou. Chemické listy. 107, 12 (pro. 2013), 963–968.