[1]
Stupák, M. a Antalík, M. 2013. Štúdium molten globulárneho stavu cytochrómu c pomocou viskozimetrie. Chemické listy. 107, 12 (pro. 2013), 969–972.