[1]
Badida, M., Gombár, M., Kmec, J., Sobotová, L., Vagaská, A. a Michal, P. 2013. Štúdium vplyvu chemického zloženia elektrolytu na mikrotvrdosť vrstvy vytvorenej anodickou oxidáciou hliníka. Chemické listy. 107, 12 (pro. 2013), 973–977.