[1]
Policianová, O., Urbanová, M., Kobera, L. a Brus, J. 2013. Charakterizácia tuhých disperzií liečiv v polymérnych matriciach pomocou ssNMR spektroskopie. Chemické listy. 107, 10 (říj. 2013), 761–768.