[1]
Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K. a Horáčková, L. 2017. Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi. Chemické listy. 111, 7 (čvc. 2017), 445–448.