[1]
Kuráň, P., Čmelík, J., Pilařová, V., Krejčová, M. a Janoš, P. 2013. Úprava vzorku pro stanovení aniontů v důlní vodě s vysokým obsahem železa. Chemické listy. 107, 5 (kvě. 2013), 381–385.